Flere nyheter

Et miljø for utvikling!

 

Vite Dele Vokse

Hva er en næringshage?

 • Din lokale koblingsaktør
 • Din tilgang til et stort nettverk
 • Din kompetansehevingspartner
 • Din rådgiver/ konsulent til svært gunstige priser

Våre satsingsområder:

 • Vekst i målbedrifter og næringshagemiljø
 • Økt verdiskaping
 • Kompetanseheving
 • Innovasjon og utvikling
 • Internasjonalisering

 

Gulen og Masfjorden Næringshage er en del av et stort nettverk!

Næringshagene i Norge består av et nettverk med 50 næringshager, 42 inkubatorer i tillegg til andre innovasjonsselskaper som vi har samarbeid med gjennom SIVA SF.

GMNH har også store nettverk innenfor sine fokusområder industri, service og havbruk. 

I tillegg har vi gode kontakter hos virkemiddelapparatene både i Sogn og Fjordane og Hordaland.  Hos oss skal bedriftene få opplysninger om alle virkemidler de kan dra nytte av, og vi bistår gjerne i en søknadsprosess.

La deg bli inspirert og ta kontakt med Næringshagen.

Vi er her for å hjelpe!

 

 • Gulen og Masfjorden Næringshage

  Gulen og Masfjorden Næringshage

 • "Kaffebar" for leietakere

  "Kaffebar" for leietakere

 • Vidsyn Næringsbygg

  Vidsyn Næringsbygg

 • Møterom

  Møterom

 • Vidsyn kafè og restaurant

  Vidsyn kafè og restaurant

 • Kontorgangen

  Kontorgangen

 • Utsikt

  Utsikt

 • Utsikt

  Utsikt

 • Gulen Industrihamn

  Gulen Industrihamn

 • Gulen og Masfjorden Næringshage
 • "Kaffebar" for leietakere
 • Vidsyn Næringsbygg
 • Møterom
 • Vidsyn kafè og restaurant
 • Kontorgangen
 • Utsikt
 • Utsikt
 • Gulen Industrihamn